Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Kangaroo court (Sąd kapturowy)

Potocznie o sądzie, który działa nielegalnie lub takim, który wydaje krzywdzące wyroki. Może także oznaczać samosąd mający miejsce w środowisku więziennym.

Kapitał (Capital)

Wszelkie dobra finansowe, które zostały zainwestowane albo są przeznaczone do zagospodarowania w planowane inwestycje. Ich celem jest pomnażanie już posiadanego majątku.

Kara śmierci (Capital Punishment)

Najwyższy wymiar kary wymierzany przez sąd, który polega na pozbawieniu życia sprawcy ciężkiego przestępstwa. Obecnie w USA w 38 stanach nadal wykonuje się karę śmierci, najczęściej przez wstrzyknięcie trucizny albo środka nasennego, rzadziej jest to krzesło elektryczne, komora gazowa albo powieszenie.

Kartel (Cartel)

Grupa przedsiębiorstw, spółek lub producentów, którzy pozostają ze sobą w tajnym porozumieniu. Ich celem jest przejęcie kontroli nad rynkiem i produkcją oraz narzucanie cen dla danego produktu.

Kidnaping (Kidnapping)

Przestępstwo polegające na uprowadzeniu siłą i przetrzymywaniu człowieka wbrew jego woli.

Kolstad Defense

Odparcie zarzutu wniesione przez pozwanego pracodawcę w sprawie dotyczącej praw obywatelskich w celu oddalenia roszczenia o odszkodowanie retorsyjne (punitive damages).

Konfiskować (Impound)

Zabrać dokumenty, środki finansowe, pojazdy mechaniczne itd. do depozytu sądowego.

Konkubinat (Common Law Marriage)

Nieślubny związek, który jednak po spełnieniu pewnych warunków jest w niektórych stanach traktowany na równi z prawnie zawartym związkiem małżeńskim. Najważniejszym kryterium określającym status takiej pary jest zwykle wspólne zamieszkanie i prowadzenie gospodarstwa domowego, trwające przez określony czas.

Konosament, list przewozowy (Bill of lading)

Dokument podpisany przez przewoźnika i przekazany nadawcy ładunku (ekspedytorowi), stanowiący dowód własności tegoż ładunku. Druk ten zawiera także opis przewożonego towaru, pokwitowanie odbioru oraz określa szczegółowe warunki transportu.

Konszachty, zmowa, koluzja (Collusion)

Spisek zawarty między co najmniej dwiema osobami, mający na celu popełnienie oszustwa, fałszerstwa, wyłudzenia albo innego wykroczenia.

Kontrakt, umowa (Contract)

Oficjalne porozumienie podpisane przez dwie strony, a dotyczące oferty, która została złożona i przez nie zaakceptowana. Na podstawie uzgodnień zawartych w kontrakcie obie strony czerpią dla siebie zyski.

Kontrpozew, pozew wzajemny (Counterclaim)

W sprawach cywilnych, roszczenie wniesione przez pozwanego przeciwko powodowi w celu wyrównania długu albo zmniejszenia kwoty pierwotnego żądania.

Korporacja, spółka kapitałowa (Corporation)

Niezależna organizacja, która posiada osobowość prawną i została założona w celu prowadzenia interesów i przeprowadzania transakcji. Korporacja jest kontrolowana przez swoich członków będących jednocześnie udziałowcami. Uprawnienia członków, struktura organizacyjna i zakres działania spółki kapitałowej są określone przez ustawy wewnętrzne.

Kredytodawca, wierzyciel (Creditor)

Osoba fizyczna lub osoba prawna, która udzieliła kredytu. Kredytobiorca ma wobec takiej osoby zobowiązanie finansowe.

Krzywoprzysięstwo (Perjury)

Czyn przestępczy polegający na umyślnym składaniu fałszywego oświadczenia albo fałszywych zeznań pod przysięgą. Wypowiedź taka musi być istotna dla sprawy i z nią powiązana.

Ksenofobia (Xenophobia)

Lęk przed cudzoziemcami, okazywanie wobec nich niechęci i wrogości. Ksenofobia stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami dotyczącymi wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka.

Kworum (Quorum)

Konieczna liczba akcjonariuszy lub członków władz spółki obecnych na posiedzeniu władz spółki, aby móc uznać je za ważne i zdolne do skutecznego podjęcia wiążących uchwał.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym