Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Jawny, List przewozowy (Manifest)

1. (Jawny) – widoczny i rzucający sie w oczy. 2. (List przewozowy) – dokument używany w usługach logistycznych i spedycyjnych, zawierający szczegółowe informacje na temat przewożonych towarów, historię przewozu oraz inne instrukcje i zalecenia.

Joint and several liability (Odpowiedzialność solidarna)

Wspólna odpowiedzialność i wypełnianie zobowiązań wszystkich współdłużników wobec wierzyciela.

Joint Tenancy (Wspólna dzierżawa)

Zespołowe gospodarowanie i zarządzanie nieruchomością przez co najmniej dwie osoby, które na podstawie pisemnego aktu urzędowego mają zapewnione pełne uprawnienia do korzystania z nieruchomości. Po śmierci jednego z dzierżawców, prawa majątkowe są przekazywane pozostałym w równych częściach.

Joint tortfeasors (Współsprawcy)

Co najmniej dwie osoby, których zaniedbanie doprowadziło do solidarnej odpowiedzialności za czyjąś krzywdę albo uszkodzenie ciała.

Joint venture (Spółka typu joint venture)

Spółka zawarta pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami biznesowymi, zwykle ograniczająca się do tylko jednego wspólnego przedsięwzięcia.

Judgment lien (Zastaw z mocy orzeczenia sądowego)

Zastaw ustanowiony na majątku dłużnika, przeciwko któremu zapadł już prawomocny wyrok, ale nie został on jeszcze wykonany.

Jurysdykcja (Jurisdiction)

Zasięg terytorialny danej władzy prawnej; uprawnienia do administrowania, sądzenia, rozstrzygania danych spraw i ustanawiania prawa.

Juror (Sędzia przysięgły, ławnik)

Członek grupy wybranej do wysłuchania zeznań w trakcie rozprawy sadowej i zapoznania się z materiałami dowodowymi w celu wydania wyroku zgodnego z obowiązującym prawem.

Jury (Ława przysięgłych)

Grupa ludzi wybranych do wysłuchania zeznań w trakcie rozprawy sądowej i zapoznania się z materiałami dowodowymi w celu wydania wyroku zgodnego z obowiązującym prawem.

Jury trial (Proces z udziałem przysięgłych)

Rozprawa sądowa, która obejmuje przeprowadzenie dowodów, a werdykt jest wydawany decyzją ławy przysięgłych.

Juvenile delinquent (Młodociany przestępca)

Osoba nieletnia, która dopuściła się czynu niezgodnego z prawem, czyli takiego, który popełniony przez osobę pełnoletnią (zwykle po ukończeniu osiemnastego roku życia) zostałby uznany za przestępstwo.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym