Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Fair Use (Dozwolony użytek)

Uprawnienia do wykorzystania materiałów objętych prawem autorskim bez opłacania tantiemy, w zależności od celu i zakresu tego użytkowania. Uprawnienie to pozwala osobom fizycznym na kopiowanie materiałów objętych prawem autorskim i przedstawienie ich małym grupom dla celów edukacyjnych.

Fee Tail

Tytuł prawny do nieruchomości z zastrzeżeniem dziedziczenia w linii prostej, czyli istniejący tak długo, jak żyje pierwotny nabywca tytułu albo któryś z jego zstępnych.

Felony (Zbrodnia)

Ciężkie przestępstwo kryminalne, podlegające karze pozbawienia wolności albo nawet karze śmierci. Termin ten funkcjonuje, aby odróżnić zbrodnię od lżejszego przestępstwa zwanego wykroczeniem lub przewinieniem.

Felony Murder (Zabójstwa kwalifikowane)

Zabójstwo, które ma miejsce podczas popełniania innego przestępstwa, na przykład podczas napadu z bronią. Pociąga za sobą cięższy wyrok niż zabójstwo zwykłe (plain murder).

Fiduciary (Powiernik)

Osoba, wobec której ktoś inny ma szczególne zaufanie. Prawo nakłada na powiernika rygorystyczne zobowiązania, by interesy i dobro tej drugiej osoby przedkładał zawsze nad swoje własne.

Fixture (Armatura)

Element nieruchomości, który jest do niej przytwierdzony albo w nią wbudowany w taki sposób, że jego usunięcie spowoduje uszkodzenie lub zniszczenie budynku. Prawo uznaje armaturę za część należącą do nieruchomości.

Foreclosure (Zajęcie obciążonej nieruchomości)

Sprawa sądowa, na mocy której osoba mająca dług hipoteczny nabywa nieobciążony tytuł własności, a w zamian za to dysponent zastawu hipotecznego może sprzedać nieruchomość, aby w ten sposób wyegzekwować zapłatę długu.

Fraud (Oszustwo)

Działania lub słowa, w tym także zaniechanie działania albo zachowanie milczenia, które mają na celu świadome wprowadzenie w błąd albo wyłudzenie od kogoś czegoś cennego, np. pieniędzy, nieruchomości, majątku, prawa własności itd.

Fundusz powierniczy (Mutual Fund)

Fundusz, który wykorzystuje środki finansowe swoich akcjonariuszy w celu obrotu papierami wartościowymi. W ten sposób pomnaża ich wkłady w określonym czasie, wypracowuje zysk roczny itp.

Fundusz powierniczy (Trust Fund)

Fundusz, którego majątek jest zarządzany przez powiernika. Powiernik tak lokuje powierzone mu pieniądze, by pomnażać zgromadzone środki uczestników funduszu, czyli inwestorów.

Funkcjonariusz sądowy (Bailiff)

Urzędnik sądowy, który pilnuje porządku w sądzie oraz sprawuje pieczę nad więźniami. Stanowisko to może pełnić szeryf, zastępca lub pomocnik szeryfa albo inny urzędnik państwowy.

Fuzja (Merger)

Połączenie i przekształcenie dwóch elementów w jeden. Termin ten ma zastosowanie do kontraktów, spółek, wierzytelności czy obligacji.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym