Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Laches (Zwłoka, zaniedbanie)

Niemożność dochodzenia swoich roszczeń czy żądań z powodu przekroczenia terminu na ich zgłoszenie albo z powodu zaniedbania.

Lack of legal capacity (Brak zdolności do czynności prawnych)

Brak zdolności danej osoby do wstępowania w stosunki prawne, wnoszenia powództwa lub bycia samemu pozwanym.

Leading question (Pytanie sugerujące odpowiedź)

Pytanie postawione w taki sposób, że naprowadza ono na odpowiedź, inaczej: pytanie sugestywne.

Lease (Dzierżawa, najem)

Oficjalny kontrakt albo porozumienie dotyczące wynajmu nieruchomości albo innych dóbr.

Leave of court (Zezwolenie)

Specjalne pozwolenie wydane przez sąd na przeprowadzenie działań, które w innym przypadku byłyby uznane za niedopuszczalne.

Legacy gift (Darowizna przekazana w spadku)

Składniki majątkowe przekazane w testamencie osobie prywatnej albo organizacji, często na cele charytatywne.

Legal duty (Obowiązek prawny)

Powinność albo przymus prawny, wynikające z przepisów prawa lub prawomocnej umowy.

Lessee (Najemca, dzierżawca)

Osoba opłacająca wynajem lub dzierżawę nieruchomości albo innych dóbr wynikających z umowy.

Lessor (Wynajmujący)

Właściciel nieruchomości albo innych dóbr, który za ich wynajem lub dzierżawę otrzymuje zapłatę wynikającą z umowy.

Letter of credit (Akredytywa, List kredytowy)

Dokument określający warunki rozliczeń za pośrednictwem banku, mający zastosowanie jako instrument, który zabezpiecza interesy obu stron kontraktu.

Liability (Zobowiązania, wierzytelność)

Zakres odpowiedzialności cywilnej ponoszonej przez osobę prywatną albo firmę na wypadek zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo.

Libel (Znieslawienie)

Wszelkie działania mające na celu zepsucie reputacji i poniżenie danej osoby.

Lichwa (Usury)

Niezgodne z prawem nakładanie zbyt wygórowanych stóp procentowych na czyjeś zadłużenie czy zobowiązania finansowe.

Lien (Zastaw)

Roszczenie sobie prawa do czyjegoś mienia w celu zabezpieczenia długu.

Life tenant (Użytkownik dożywotni)

Osoba, która posiada prawo do dożywotniego użytkowania nieruchomości.

Limited Liability Corporation; LLC (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; spółka z o.o.)

Spółka, która prawnie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania wobec wierzycieli, jednak wspólnicy nie odpowiadają za takie zobowiązania swoim prywatnym majątkiem.

Limited Partnership (Spółka komandytowa)

Rodzaj spółki partnerskiej, w skład której wchodzi co najmniej dwóch wspólników. Jeden, pełniący funkcję komplementariusza (general partner), odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Pozostali wspólnicy, komandytariusze (limited partners), wnoszą wkład majątkowy w spółkę, w zamian otrzymując udziały w zyskach, a ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzycieli jest ograniczona do pewnej kwoty zapisanej w umowie.

Liquidated Damages (Odszkodowania umowne)

Określona obustronną umową kwota, stanowiąca wysokość odszkodowania, która zostanie wypłacona, jeżeli dojdzie do niewywiązania się z umowy.

Litigants (Strona w procesie)

Uczestnicy procesu występujący jako strona powództwa albo strona pozwana.

Litigation (Sprawa sądowa, Spór sądowy)

Proces sądowy mający w celu rozwiązanie problemu albo zasądzenie zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Load (Obciążenie)

Część ceny akcji funduszu powierniczego, z której pokrywane są koszty prowizji ze sprzedaży oraz pozostałe należności.

Long Arm Statutes

Przepisy prawne zezwalające stanowi na poszerzenie swojej jurysdykcji w stosunku do osób fizycznych, które obecnie nie zamieszkują danego stanu i organizacji, które nie mają tam swojej siedziby.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym