Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Habeas Corpus

(łac.) zasada, która oznacza, że nie można nikogo więzić bez prawomocnego wyroku odpowiedniego sądu, a zarzuty wobec aresztowanego powinny zostać postawione w ciągu jednej doby. Konstytucja Stanów Zjednoczonych stanowi, iż należy bezwzględnie przestrzegać tego prawa. Aresztowany może wnieść o przesłuchanie, w którym sąd rozstrzygnie, czy wszystkie procedury związane z pozbawieniem go wolności odbyły się zgodnie z prawem.

Habitability (Zdatność do zamieszkania)

Określenie przydatności danego budynku czy innego lokalu do celów mieszkaniowych. Przy umowie o wynajem nieruchomości gwarancja zdatności do zamieszkania oznacza zapewnienie właściciela, że dzierżawiony lokal posiada odpowiednie warunki do godnego zamieszkania.

Harassment (Szykany, nękanie)

Użycie słów uważanych za groźbę, pomówienie albo słów uznawanych za obelżywe, a także działania w celu wywołania u drugiej osoby poczucia strachu, cierpienia, stanu zagrożenia, w tym także wszelkie obraźliwe gesty.

Head of household (Głowa rodziny)

Zgodnie z amerykańskim Kodeksem Podatkowym, osoba utrzymująca dom, w którym mieszkają pozostające na jej utrzymaniu dzieci, pasierbowie albo rodzice.

Hearing (Posiedzenie sądu)

Procedura sądowa, w trakcie której sędzia i ława przysięgłych wysłuchują stron i rozpatrują dowody.

Hearsay Rule

Zasada dotycząca materiałów dowodowych, która głosi, że w czasie składania zeznań zabrania się udzielania informacji będących jedynie pogłoską zasłyszaną od innych osób. Przede wszystkim liczą się zeznania oparte na relacjach naocznych świadków i ich osobistych spostrzeżeniach.

Heirs (Spadkobiercy)

Osoby, które w świetle prawa albo na mocy testamentu dziedziczą majątek po zmarłym.

Hereditament (Dziedziczona własność)

Mienie, które może być przedmiotem dziedziczenia.

Hipoteka (Mortgage)

Roszczenie nałożone na nieruchomość, a często także na grunt, w celu zabezpieczenia spłaty długu.

Holding Company (Spółka holdingowa)

Spółka powstała przede wszystkim z myślą o przejęciu kontrolnego pakietu udziałów innych spółek czy firm.

Homestead (Gospodarstwo)

Dom rodzinny i przylegająca do niego ziemia, z reguły zabezpieczone przed bankructwem i stanem upadłości po to, by nie można było ich sprzedać na pokrycie długów.

Homicide (Zabójstwo)

Pozbawienie kogoś życia przez drugiego człowieka. Zabójstwo może być przestępstwem. Za takie uznaje się morderstwo, kiedy dochodzi do umyślnego zabójstwa, albo nieumyślne spowodowanie śmierci, kiedy do zabójstwa dochodzi przez lekkomyślność czy zaniedbanie. Innego rodzaju zabójstwa, np. w samoobronie lub w czasie działań wojennych, nie są uznawane za akty przestępcze.

Honorarium adwokata / system procentowy (Contingency fee)

Z góry określone procentowo wynagrodzenie adwokata, zależne od wartości przedmiotu sporu. Adwokat pobiera honorarium w przypadku wygrania procesu. W razie przegranej, gaża przepada.

Horrendalny (Unconscionable)

Termin określający kontrakt, który jest tak bardzo nierozsądny i niedorzeczny, biorąc pod uwagę interesy jednej ze stron, że świadczenie tego kontraktu wydaje się niewykonalne.

Hung jury (Niejednomyślna ława przysięgłych)

Ława przysięgłych, która nie może uzgodnić jednomyślnego werdyktu w postępowaniu sądowym.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym