Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Garnish (Dokonać zajęcia majątku osoby trzeciej)

Czynność prawna polegająca na zajęciu dóbr materialnych lub majątku dłużnika, znajdujących się u osoby trzeciej, na poczet zabezpieczenia należności, np. odebranie długu z konta bankowego dłużnika albo z jego poborów.

General Damages, Actual Damages (Odszkodowanie ogólne)

Należne odszkodowanie za udowodnione szkody.

Głowa rodziny (Head of household)

Zgodnie z amerykańskim Kodeksem Podatkowym, osoba utrzymująca dom, w którym mieszkają pozostające na jej utrzymaniu dzieci, pasierbowie albo rodzice.

Good Faith (Dobra wiara)

Prawdziwe i szczere przekonanie danej osoby, że robi ona wszystko, co w jej mocy, aby wykonać zobowiązanie.

Good Will (Wartość firmy)

Aktywa firmy nabywane poprzez kontakty biznesowe z klientami. Choć s one wartościami niematerialnymi, można wykorzystać standardową rachunkowość w celu wypracowania z tych aktywów wartości pieniężnej.

Gospodarstwo (Homestead)

Dom rodzinny i przylegająca do niego ziemia, z reguły zabezpieczone przed bankructwem i stanem upadłości po to, by nie można było ich sprzedać na pokrycie długów.

Grand Jury (Wielka ława przysięgłych)

Zespół uprawnionych obywateli powołanych w celu rozstrzygnięcia, czy dowody są wystarczające, aby podtrzymać akt oskarżenia. W przeciwieństwie do małej ławy przysięgłych (petit jury), ta nie rozstrzyga o winie oskarżonego czy też jej braku. Wielka ława przysięgłych zbiera się, by zapoznać się z materiałami dowodowymi dostarczonymi przez prokuratora i zadecydować, czy są one wystarczające, by oskarżyć kogoś o popełnienie przestępstwa.

Green Card (Zielona karta)

Nieoficjalna nazwa dokumentu przekazywanego obcokrajowcom, którzy są stałymi rezydentami w Stanach Zjednoczonych.

Guaranty (Poręczenie, rękojmia)

Przyrzeczenie spłaty długu zaciągniętego przez daną osobę.

Gwarancja, rękojmia (Warranty)

Jeśli dotyczy nieruchomości, jest to dokument ze strony cedenta zaświadczający, iż przekaże on zapisaną w tytule posiadania nieruchomość nabywcy praw albo zadośćuczyni nabywcy innym gruntem, jeśli okaże się, że ktoś inny posiada większe uprawnienia do rzeczonej nieruchomości.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym