Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo Polski-Adwokat.. bo ludzie mają prawo

Wyszukaj adwokata

 
 

Porady prawne

Czy Urząd Imigracyjny uzna moje małżeństwo za oszustwo matrymonialne?

Redakcja | 20 December 2014

Nie ma żadnej magicznej recepty, która pomogłaby przedstawicielowi Urzędu Imigracyjnego [Immigration Officer] albo sędziemu Sądu Imigracyjnego stwierdzić, czy twoje małżeństwo jest prawomocne. Każdy urzędnik podejmuje decyzję na podstawie odpowiedzi udzielonych podczas przesłuchania, ale także na podstawie własnej intuicji oraz doświadczeń, które zdobył podczas szkoleń i własnej praktyki. Również nasze doświadczenie podpowiada nam, że jest kilka rzeczy, o które trzeba zadbać, aby zapewnić sobie największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Słownik pojęć prawnych

Easement (Służebność, serwitut)

Prawo do całkowitego albo częściowego użytkowania ziemi lub nieruchomości, będących własnością innej osoby. Nie nabywa się przy tym żadnych praw majątkowych w stosunku do tej ziemi czy nieruchomości. Przykładem służebności może być prawo przejazdu przez czyjąś posesję, by w ten sposób dostać się do drogi publicznej czy też prawo zachowania otwartego widoku na jakieś miejsce.

Eksmisja (Eviction)

Procedura prawna zezwalająca właścicielowi nieruchomości zmusić lokatora czy dzierżawcę do opuszczenia wynajmowanej posesji.

Ekstradycja (Extradition)

Wydanie przez rząd jednego państwa rządowi innemu kraju osoby, która jest oskarżona o popełnienie czynu niezgodnego z prawem albo uznana za winną.

Eminent Domain (Wywłaszczenie)

Prawo państwa i administracji do wywłaszczenia, czyli przejęcia nieruchomości lub majątku osoby prywatnej pod cele użyteczności publicznej. Konstytucja Stanów Zjednoczonych nakazuje, by osoba, która zostaje w ten sposób wywłaszczona, otrzymała słuszne odszkodowanie (just compensation).

Escheat (Bezdziedziczność)

Przejście nieruchomości na rzecz państwa w przypadku, gdy jej właściciel zmarł, nie pozostawiając testamentu ani też nie miał spadkobierców ustawowych.

Escrow (Depozyt)

Określona kwota pieniędzy, tytuł posiadania albo nieruchomość czasowo znajdujące się w posiadaniu strony trzeciej, które zostaną zgodnie z prawem przekazane cesjonariuszowi po spełnieniu określonych warunków.

Estate of Inheritance (Dziedziczenie prawa własności)

Prawo własności nabyte w drodze dziedziczenia.

Estopel (Estoppel)

Doktryna prawna polegająca na tym, że stronie nie wolno zaprzeczać prawdziwości podanych przez nią faktów czy złożonego oświadczenia, na które wcześniej się powoływała i które w obliczu prawa zostały uznane za prawdziwe. Zabrania także powoływanie się na okoliczności, które są sprzeczne z jej wcześniejszymi deklaracjami. Zaprzeczenie takie wiąże się z nadużyciem prawa.

Evidence (Dowody, materiały dowodowe)

Wszelkie przedmioty, środki i instrumenty prawne, za pomocą których domniemany czyn lub przestępstwo są dowiedzione albo odrzucone.

Ex Post Facto

(łac.) dosłowne znaczenie: po fakcie. Termin ten jest związany z pojęciem retroakcji, czyli działaniem prawa wstecz. Odnosi się do przepisów prawnych, które zabraniają osądzania i stosowania kary za działanie niezgodne z prawem, jeśli miało ono miejsce przed wprowadzeniem w życie odpowiedniego przepisu czy ustawy.

Exclusionary Rule

(łac.) konstytucyjna zasada obowiązująca w Stanach Zjednoczonych, mówiąca o tym, że przedstawiony dowód nie może być wykorzystany w postępowaniu karnym, jeżeli został zdobyty w wyniku nielegalnego działania policji.

Exclusive right (Wyłączne prawo)

Wyłączne uprawnienia lub przywileje, które są prawnie chronione.

Execute a document (Sporządzić prawomocny dokument)

Wykonać wszystkie obowiązujące czynności i spełnić wszelkie wymagania, aby dany dokument (umowa, ustawa itd.) stał się prawnie wiążący. Na przykład: aby kontrakt był prawomocny, należy sporządzić go z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów, aktów i ustaw, włącznie z jego podpisaniem i przekazaniem odpowiednim podmiotom.

Executor/Executrix (Wykonawca testamentu)

Osoba wyznaczona przez spadkodawcę do przeprowadzenia po jego śmierci wszelkich czynności oraz dopilnowania spełnienia warunków i wymagań zawartych w testamencie.
Do góry
 

Zakres Praktyki

 
Znasz polskiego adwokata, którego jeszcze nie ma w serwisie?
Powiadom nas o tym